Hva er Kunstig inteligens?

Vi hører stort og smått om hvordan verden vår idag setter kursen mot et automatisert samfunn. Det blogges om, skrives om i aviser og debbateres i politikken hvordan vi skal forme hverdagen på en forsvarlig måte når vi møter en digital revolusjon vi ikke klarer å stoppe. Apple, google, amazon og facebook er noen av de store firmaene som skal føre oss inn i den sosiale fremtiden. Tesla og Nasa skal vise oss veien og ingerniørene bak alt dette skal gjøre det mulig. Hvordan? det er det mange svar på men en av de er Kunstig intnteligens. Det er mange faktorer i fremtidens samfunn og en av de er Kunstig innteligens.

Så hva er kunstig inteligens?

Relevant nok presenterer Google sin egne AI dette når du gjør et kjapt google søk.

the theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages.

Hvordan skal vi oversette dette i en mer fordøybar kontekst?

  • Maskinlæring er en teknologi hvor man lærer opp et datasystem til å se mønstre og sammenhenger innenfor et sett med data. Man setter opp en læringsdatabase som systemet analyserer og en testdatabase som brukes til å se hva systemet har lært. Når slike systemer er i drift vil de også se nye sammenhenger og finne egne løsninger etter hvert som nye data kommer til.
  • Nevrale nettverk et sett av dataelementer/regneenheter som er koblet sammen etter samme modell som den menneskelige hjernen. Nevrale nettverk har enorm kapasitet for å analysere store datamengder og analysere dem. Brukes stort sett innen maskinlæring. – Dagens næringsliv

Med denne teknologien kan vi klare og skyve vekk alle daglidagse oppgaver og jobber som regnskapsføring, salg, og andre ting og kan frigjøre oss mennsker fra disse oppgavene så vi har mer tid til å gjøre kreativt arbeid.

Med Kunstig inteliggens oppnår man også mindre menneskelig feil. oppgaver som gjøres i hverdagslivet og på jobb er preget av menneskelige feil siden dette ligger i vår natur. Med kunstig inteligens kan vi minske denne raten eller eliminere den fullstendig. Dette forutsetter naturligvis at dette blir programert riktig.

Vi forhindrer også å sette oss selv i fare. Mange jobber idag krever en viss risiko , som f.eks mining, tømring, fabrikk ansatte osv. det er farer for å skade seg selv under konstruksjon av bygninger, og man kan puste inn gasser som er farlige for helsen. Ved å la kunstig intelligens overta disse jobbene kan man minske negative helseeffekter.

Selvom dette foreløpig høres veldig positivt ut, må man merke seg sagt at denne teknologien skal overta jobbene for mange. Dette vil si at mennesker blir arbeidsløse og det vil være nødvendig å finne dem en ny funskjon i samfunnet, skal det være etisk. i tillegg er Kunstig inteligens idag ikke istand til å ta valg som krever god dømmekraft, dersom en situasjon utenom det vanlige inntreffer må man vite hva som skal gjøres, og det er ikke noe klar fasit på det.

Kunstig inteligens har åpenbart en massivt potensiale, det er dog opp til oss hvordan vi skal bruke den for å forme fremtidens samfunn på riktig og produktiv måte. Det blir sannsyneligvis ikke populært om maskiner tar over makten på kloden. så med andre ord det kan bli fantastisk eller det kan bli forferdelig, vi får nesten bare holde oss oppdatert og vente å se.

Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

https://content.wisestep.com/advantages-disadvantages-artificial-intelligence/


Continue Reading

Selvkjørende biler

Selvkjørende biler også kjent som autonome eller førerløse biler er biler som klarer å føle seg frem i terrenget og bevege seg med veldig lite eller ingen menneskelig input. Dette er biler som spås å dominere trafikkbildet i nær fremtid. Selvom dette ikke er en realitet idag bruker bil produsentene mye ressurser for å utvikle ny teknologi og gjøre bildene bedre, tryggere og mer lønsomme på omdrådet. 

 

Så hva betyr alt dette?

 

Det kan skape uavhengighet for eldre sjåfører

Som de fleste vet bli mange eldre fratatt førerkorter på grunnlag av sykdom, dårligere helse og endring i sanser. Med et førerløst trafikk bildet kan vi skape en mer selvstendig hverdag for de som ikke har muligheten til å bevege seg i trafikken like enkelt som andre. Selvom kollektive tilbud er gode alternativ for de som ikke kan kjøre så kan enkelte eldre mennesker finne dette ubehagelig da det ofte er mangel på plass, og kanskje vanskelig å orientere seg om man sliter med sykdommer som demens og lignende.  Itillegg vil selvkjørende biler ha en positiv økonomisk effekt for de eldre. Ettersom kollektiv ofte kan være vanskelig for enkelte eldre tyr mange av de til dyrere transport tjenester som taxi. Med selvkjørende biler kan man letter skape en plattform for de eldre å bevege seg fra a til b på uten at det trenger å gå på like stor bekostning av pensjonen. Det kan dog stilles noen utfordringen med denne omgjøringen av trafikk bildet for de eldre ettersom det krever mye tillit fra en generasjon som er kjent for å være teknologiskye. 

 

Cyberteknologi blir svært viktig

Mange tenker nok at den fysiske sikkerheten til førere er det største hinderet i utviklingen av førerløse biler. det vil si den tilltiten man har til at programvaren gjør som den skal og ikke f.eks kjører over i feil kjørefelt eller ikke bremser når den skal. Det er dog veldig viktig å merke seg potensielle cyber trusler som må overkommes. Dersom noen skulle få til å hacke seg inn i sytemene til bilprodusentene og ta over, kan det føre til masseødeleggelser. Det er derfor er svært bekymringsverdig problem å overkomme ifølge Tesla direktør Elon Musk. https://electrek.co/2017/07/17/tesla-fleet-hack-elon-musk/

 

Man vil møte på etiske dillemaer

se for deg at du sitter i en bil med 3 personer og du er fører av bilen. Det kommer en plutselig en mann rett foran deg i kjørebanen. Du har to valg, enten kjøre på mannen og drepe han eller kjøre utfor veien som garanterer døden for deg og dine passasjerer. Hva gjør du? dette er ganske vanskelige valg å ta og når selvkjørendebiler tar over trafikkbildet må vi sørge for at de bilene tar de riktige valgene, men hvordan skal vi stille oss her? 

Selvkjørende biler vs Menneskelig sjåfører

Omlag 90 % gi eller ta av alle bil ulykker er foråsaket av menneskelig feil. enten det er mobil, radio, titting, prating eller annen uoppmerksomhet. Dette allerede er nok insentiv for å ta opp selvkjørende biler som realitet. Dersom selvkjørende biler kommer på markedet er noen av målene å senke ulykkesraten, og det kan se ut til å være oppnåelig. Vi som mennekser er lett distraherte og har som regel korte oppmerksomhetspenn og med tanke på hastighetene og distansene vi kjører ville det vært svært nyttig med en AI programvare som gir kjøringen 100% av sin oppmerksomhet hele veien hele tiden. Selvom man har en vei å gå på å bestemme seg hvordan man skal programmere bilene til å ta de riktige valgene i en hver situasjon og bli helt selvstendig så kan dette se lovende ut for trafikksikkerheten. 

 

Kilder:

http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2013/12/human-error-cause-vehicle-crashes

https://www.tu.no/artikler/rapport-om-fa-ar-er-privatbilen-bare-et-minne/382589

https://www.rand.org/blog/2018/02/ensuring-cybersecurity-is-vital-for-a-driverless-future.html

https://www.rand.org/blog/2018/09/how-avs-could-provide-independence-for-older-drivers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-driving_car

 

Kort forklarende snutt om selvkjørende biler.

Continue Reading

Fremtiden = Black Mirror?

Mange av oss har sett sci-fi filmer hvor det ofte finnes overflod av flyvende biler, fantastisk hi tek arkitektur, gadgets  og banebrytende AI tek vi bare kunne drømme om. Flere av oss, blant annet jeg har alltid vært ekstremt entusiastisk til denne epoken og kanskje vært noe bitter for at jeg ikke vil kunne oppleve nye teknologiske revolusjoner de neste århundrer. Men vil denne utviklingen bare være positiv? I tv-serien Black Mirror skildrer de forskjellige samfunn hvor teknologi har gjort det ubehagelig å leve. Dette er en science fiction/psykologisk thriller serie hvor målet er å skape en grøssende situasjon for tv seerne, men vi ser nå at mye av de faktiske fremskrittene gjort i teknologi begynner å komme farlig nært til de som vises i tv-serien.

Teknologiske fremskritt de siste 20 år har gjort det mulig å optimalisere industri ved hjelp av avansert robotikk. Der man før trengte 100 ansatte døgnet rundt trenger bedrifter nå kun en håndfull robotiserte maskiner for å utføre den samme jobben. Selvkjørende biler frigjør enda mer arbeidskaft. I kina har man satt som mål at 50 % av bilene skal være selvkjørende innen 2020. I en annen sfære har selskaper som Sony, Google og Samsung alle patentert linser som har innebygget kamera og tar opp alt du ser.

I Kina har de og allerede innstalert millionervis av cctv kameraer som ved hjelp av AI teknologi identifiserer mennesker. Denne type teknologi kan være veldig nyttig i å spore opp kriminelle mennesker og avverge visse farlige situasjoner, men det skaper også et samfunn hvor en konstant blir overvåket av staten. Det er nok ikke slik at alle kinesere er positive til denne utviklingen Det er veldig spennende hvordan denne fremtidsretta teknologiske utviklingen kan effektivisere et samfunn og en bedrift både økonomisk og tidsmessig, men det tyder på at det kan bære en viss negativ utvikling og. Vi er 7,7 milliarder mennesker på jorden, vi alle trenger noe å gjøre og vi alle må føle vi yter noe for sammfunnet. Mange av oss må sannsyneligvis bytte yrker når robotiseringen tar over store mengder av arbeidskraften i markedet, men det vil kanskje også bane vei for nye jobber. Uansett gjelder det å holde seg i samme fil som utviklingen så en ikke faller utenfor.

Kilder:

https://nordic.businessinsider.com/how-china-is-watching-its-citizens-in-a-modern-surveillance-state-2018-4?r=US&IR=T

https://www.cnet.com/news/sony-patents-contact-lens-that-records-what-you-see/

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror

Continue Reading