Hva er Kunstig inteligens?

Vi hører stort og smått om hvordan verden vår idag setter kursen mot et automatisert samfunn. Det blogges om, skrives om i aviser og debbateres i politikken hvordan vi skal forme hverdagen på en forsvarlig måte når vi møter en digital revolusjon vi ikke klarer å stoppe. Apple, google, amazon og facebook er noen av de store firmaene som skal føre oss inn i den sosiale fremtiden. Tesla og Nasa skal vise oss veien og ingerniørene bak alt dette skal gjøre det mulig. Hvordan? det er det mange svar på men en av de er Kunstig intnteligens. Det er mange faktorer i fremtidens samfunn og en av de er Kunstig innteligens.

Så hva er kunstig inteligens?

Relevant nok presenterer Google sin egne AI dette når du gjør et kjapt google søk.

the theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages.

Hvordan skal vi oversette dette i en mer fordøybar kontekst?

  • Maskinlæring er en teknologi hvor man lærer opp et datasystem til å se mønstre og sammenhenger innenfor et sett med data. Man setter opp en læringsdatabase som systemet analyserer og en testdatabase som brukes til å se hva systemet har lært. Når slike systemer er i drift vil de også se nye sammenhenger og finne egne løsninger etter hvert som nye data kommer til.
  • Nevrale nettverk et sett av dataelementer/regneenheter som er koblet sammen etter samme modell som den menneskelige hjernen. Nevrale nettverk har enorm kapasitet for å analysere store datamengder og analysere dem. Brukes stort sett innen maskinlæring. – Dagens næringsliv

Med denne teknologien kan vi klare og skyve vekk alle daglidagse oppgaver og jobber som regnskapsføring, salg, og andre ting og kan frigjøre oss mennsker fra disse oppgavene så vi har mer tid til å gjøre kreativt arbeid.

Med Kunstig inteliggens oppnår man også mindre menneskelig feil. oppgaver som gjøres i hverdagslivet og på jobb er preget av menneskelige feil siden dette ligger i vår natur. Med kunstig inteligens kan vi minske denne raten eller eliminere den fullstendig. Dette forutsetter naturligvis at dette blir programert riktig.

Vi forhindrer også å sette oss selv i fare. Mange jobber idag krever en viss risiko , som f.eks mining, tømring, fabrikk ansatte osv. det er farer for å skade seg selv under konstruksjon av bygninger, og man kan puste inn gasser som er farlige for helsen. Ved å la kunstig intelligens overta disse jobbene kan man minske negative helseeffekter.

Selvom dette foreløpig høres veldig positivt ut, må man merke seg sagt at denne teknologien skal overta jobbene for mange. Dette vil si at mennesker blir arbeidsløse og det vil være nødvendig å finne dem en ny funskjon i samfunnet, skal det være etisk. i tillegg er Kunstig inteligens idag ikke istand til å ta valg som krever god dømmekraft, dersom en situasjon utenom det vanlige inntreffer må man vite hva som skal gjøres, og det er ikke noe klar fasit på det.

Kunstig inteligens har åpenbart en massivt potensiale, det er dog opp til oss hvordan vi skal bruke den for å forme fremtidens samfunn på riktig og produktiv måte. Det blir sannsyneligvis ikke populært om maskiner tar over makten på kloden. så med andre ord det kan bli fantastisk eller det kan bli forferdelig, vi får nesten bare holde oss oppdatert og vente å se.

Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

https://content.wisestep.com/advantages-disadvantages-artificial-intelligence/


You may also like

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *