Hvordan sosiale medier har skapt en ny arena for kommunikasjon.

Hvordan sosiale medier har skapt en ny arena for kommunikasjon.

Året er 2019 og vi kommuniserer med hverandre som aldri før. Sosiale medier har banet vei og sprengt alle kommuikasjonsbarrierer. Før i tiden kommuniserte vi enten med de menneskene vi kom over eller med en stasjonert telefon i kjernen av huset.

Så kom mobilen og kommunikasjon ble lettere, men det ble fortsatt samme type kommunikasjon. enkelt kommunikasjon, prating osv. Vi kunne bare kommunisere med en person om gangen via telefon og det var begrenset hvor mange person vi klarte å holde oppmerksomheten til under en samtale i person.  

Så kom sosiale medier. En ny verden ble åpnet opp i form av kommunikasjon. Folk kunne dele bilder,  sende meldinger gratis via nettet og kommentere på andres aktivitet. Idag kan vi ved hjelp av noen taste trykk kommunisere tanker og meninger til tusenvis til og med  millioner av mennesker om vi har nettverket til det. Det er jo en selvfølge at dersom du har et større nettverk så vil du nå ut til flere mennesker av gangen. Denne type nettverksbygging har gjort det mulig å leve av å skape en stor stemme for seg selv. Fordi sosiale medier gjør det mulig å kommunisere verden over på veldig kort tid, blir det en veldig attraktiv måte å kommunisere på.  Sosiale medier har gjort informasjon så tilgjengelig at oppmerksomheten vår ble kort. Dette siden vi konstant har tilgang til hva enn vi ønsker av informasjon og det har gjort det vanskeligere for oss å gjøre kompromisser eller å ta til takke med det man har. Noe man ville gjort dersom man ville lest papirutgaven av aftenposten i 1995. 

Samtidig som vi får muligheten til å kommunisere verden over, får vi også da en ny utfordring hvor vi må klare å holde oppmerksomheten til seerne av innholdet. sosiale platformer som twitter setter karakter begrensninger, facebook har status oppdateringer og instagram deles det bilder med kort forklarende tekster. Man får dermed mye ut av å bli god på å få frem budskapene sine med minst mulig tekst. Denne type kommunikasjon er noe som er realiteten og jeg oppfordrer derfor alle å tenke litt over hvordan kommunikasjon kommer best mulig frem i en verden hvor sosiale medier dominerer.

Continue Reading

Refleksjonsnotat – DIG – Hvordan nettsiden ble til

Vår semesteret 2019 fikk vi i valgfaget Digital markedsføring en gruppe oppgave å lage en funksjonerende netbutikk. I denne anledning har min gruppe laget en nettside for salg av digitale kunstverk på vegne av en kunstner. Her er litt om hvordan denne prossesen gikk for seg.

Forarbeid

Før vi startet med selve oppgaven brukte vil litt tid på å finne ut hva vi ville oppnå og diskuterte dette sammen med Davood. Dette For at vi best mulig skulle kunne sette sammen og skreddersy plattformen etter hva målsettingen var. Det var tydelig fra starten av at dette ville han skulle være noe seriøst og ønsket det skulle være profitabelt. Dette gjorde det naturligvis enda viktigere å utforme plattformen på en måte som reflekterer dagens marked. Ettersom nettbutikken skulle selge egenproduserte produkter, kunne vi ikke benytte oss av dropshipping eller andre mer praktiske og rimelige e-commerce alternativer. Det ble derfor høyt fokus på kostnadskalkyler samt leveringsalternativer for å kunne levere best mulig pris uten at det gikk for mye utover kvaliteten. 

Oppsett av domene og nettsted

Denne delen av oppgaven var i utgangspunktet noe jeg regnet med skulle være den enkleste delen av men som viste seg å skape problemer videre ut i prosessen, dette skal jeg dog utdype mer om senere. Dette er uansett en ganske enkel sak. (som regel).  Før vi opprette nettside måtte vi kjøpe et domene og det gjorde vi via domeneshop.no. Her søkte vi rett og slett på nettstedsnavnet vi ønsket og håpet det var ledig. I vårt tilfelle var det heldigvis det så denne delen unna gjorde vi relativt fort. I tillegg til domene måtte vi kjøpe ssl, som er en sikkerhetskryptering slik at nettsiden er sikker. Dette er spesielt viktig å tenke på når man skal opprette betalingsløsninger ved nettstedet sitt. Siden målet vårt var å sette opp en seriøs/profitabel nettside, ville vi at alt skulle se så profesjonelt ut som mulig. Vi valgte derfor å kjøpe DNS-epost. Dette gjorde at vi slapp å ha @hotmail eller lignende. 

Design/konfigurasjon av nettsiden

For å ikke sette grenser for oss selv i hva vi kunne skape med de gratis temaene i wordpress, valgte vi å kjøpe et tema som heter enfold. På denne måten kunne vi låse opp alle design og redigeringsfunksjoner så vi slapp å måtte bare ‘’gå’’ for det ‘’beste’’ alternativet vi hadde tilgjengelig. Videre brukte vi mye tid på å ordne tekster og fonter så det hadde relevans med den kvaliteten vi ønsket å videreformidle.  Denne delen av prosjektet bar ikke på noe særlig utfordringer men var tidkrevende. Små justeringer, og diskusjoner her og der gjorde det til en tidskrevende prosess. Google analytics og tag manager var begge et must på nettsiden. Ved å intergrere disse kan vi nå holde oversikt over trafikk, publikum, og oppførsel på nettsiden. Videre kan vi da bruke denne informasjonen til å øke lønnsomheten ved å treffe publikummet bedre. 

Bestilling

Vi valgte å bruke woocommerce som partner for å sette opp nettbutikken. Dette gjorde at vi slapp å måtte kode alt fra bunnen av. Det vil si alt fra ordrebekreftelser på email til moms klasser og innlegging av produkter på nettsiden. Vi måtte dog gjøre småjusteringer på Email malene som var på engelsk. Dette var arbeid jeg tror de fleste på gruppen ville ha seg frabedt da det var veldig mye små oversettelser som måtte gås gjennom så email malene ble på norsk. Vi kunne latt det være på engelsk uten at det hadde gjør vesentlig skade men vi ønsket at alt skulle ha en rød tråd og se så profesjonelt ut som mulig, noe som var en del av målsetningen vår. Denne delen av arbeidet fikk vi tillegg en del problemer med. Jeg sa tidligere når jeg snakket om oppsett at vi forutså oppsette kom til å være enkelt, men vi fikk dog en del motbakke når det kom til hvordan DNS eposten samarbeidet med websiden. Når kundene bestilte en vare kom ikke ordrebekreftelse emailen til innboksen deres. Dette var noe vi slet en del med over flere dager men fant til slutt at det skyltes en kode i selve DNS serveren som måtte rettes. 

Betaling

Når man skal sette opp en suksessfull nettbutikk er det viktig at man velger betalingsløsningene som passer best for deg. Vi valgte å bruke Woo Commerce som betalingsplattform med klarna og vipps som betalingsmetoder. Vi valgte blant annet Klarna fordi de har en kjøp nå betal om 14 dager løsning. Vi syntes dette passet ypperlig ettersom vi ikke har rukket og bygget særlig tillit de til menneskene vi ønsker skal kjøpe produktene våre. Med da en anerkjent og stolt på løsning som klarna med 14 dager betalingsutsettelse kan da kunder få produktet, inspisere det og så betale. I tillegg har vi integrert vipps som betalingsløsning for de som ønsker litt mer fart i sakene. Dette skaper også tillit hos kunden da vi har blitt godkjent av en av de største bankene i Norge til å drive nettsalg med deres løsning. 

Markedsføring

Vi hadde masse flere forelesninger hvor vi lærte om fordelene og ulempene ved de forskjellige markedsføringskanalene. Ettersom vi lever i en tid hvor de digitale mediene dominerer markedsføring tenkte vi at dette var et fint sted å starte for vår del. Annen type markedsføring kan i tillegg koste en del mer og ved å bruke sosiale medier kunne vi senke kostnaden. En annen kanal vi har fått mye utslag på har vært e-post markedsføring. Vi valgte å benytte oss av epost tjenesten ‘’mailchimp’’. Etter litt Research og tips fra foreleseren valgte vi denne fordi den virket pålitelig og flere hadde anbefalt den. Her kunne vi skreddersy nyhetsbrev og legge ved bilder som var i tråd med nettsidens utseende. Her kan vi også se hvor mye penger en viss kampanje har generert for oss, noe som igjen gir oss informasjon på hvordan vi skal legge fremtidige markedsføringstaktikker. Vi har i skrivende stund 52 påmeldte på nyhetsbrevet.

 

 

Lansering av nettsiden

Når alle disse delene var gjort var det tid for lansering. Lanseringsstrategien vår fokuserte på to hovedkanaler Sosiale medier og E-post. Vi utarbeidet en video til Instagram og Facebook, og jeg lagde låt til denne. Etter det kjørte vi flere innlegg på både Facebook og Instagram hvor vi opplyste om at nettbutikken var live. Vi fikk også venner og bekjente til å dele innleggene våre både på Facebook og Instagram for å øke rekkevidden. Vi sendte også ut lanseringsbrev via mailchimp til alle påmeldte på nyhetsbrevet. 

Hva ble resultatet?

Etter mye frem og tilbake føler jeg vi klarte å få prosjektet i havn. Det var mye spennende og lærerike utfordringer som å få E-post til å fungere, hvordan sette opp betalingsløsninger og integrere disse inn i Woo Commerce. Jeg føler vi som gruppe samarbeidet godt gjennom hele prossesen og hadde klare kvalifikasjoner som skilte seg ut. Noe som gjorde arbeidsfordelingen enklere over det hele. Vi lærte mye av hverandre og om selve arbeidet. 

Det oppsto som sagt utfordringer. En av disse var å få E-posten vår til å samsvare med woocommerce siden vi hadde DNS epost med eget @navn noe som var slitsomt men jeg tror vi alle er glade for at vi beseiret, da det ga oss en mestringsfølelse. I tillegg var det små utfordringer med oversettelse av gitt e-post tjeneste siden malene var på engelsk og måtte oversettes i selve koden. Det var også andre små utfordringer med å sette opp siden for mobil, men med youtube tutorials og research klarte vi å få dette i havn.

Alt i alt en veldig lærerik opplevelse, som alle på gruppen tar med seg videre! Stor takk til Karl Phillip Lund for lærerike forelesninger og nyttig tip og triks samt hjelp til nettverksbygging for relevant arbeidsmarked.

Continue Reading

Hva er Kunstig inteligens?

Vi hører stort og smått om hvordan verden vår idag setter kursen mot et automatisert samfunn. Det blogges om, skrives om i aviser og debbateres i politikken hvordan vi skal forme hverdagen på en forsvarlig måte når vi møter en digital revolusjon vi ikke klarer å stoppe. Apple, google, amazon og facebook er noen av de store firmaene som skal føre oss inn i den sosiale fremtiden. Tesla og Nasa skal vise oss veien og ingerniørene bak alt dette skal gjøre det mulig. Hvordan? det er det mange svar på men en av de er Kunstig intnteligens. Det er mange faktorer i fremtidens samfunn og en av de er Kunstig innteligens.

Så hva er kunstig inteligens?

Relevant nok presenterer Google sin egne AI dette når du gjør et kjapt google søk.

the theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages.

Hvordan skal vi oversette dette i en mer fordøybar kontekst?

  • Maskinlæring er en teknologi hvor man lærer opp et datasystem til å se mønstre og sammenhenger innenfor et sett med data. Man setter opp en læringsdatabase som systemet analyserer og en testdatabase som brukes til å se hva systemet har lært. Når slike systemer er i drift vil de også se nye sammenhenger og finne egne løsninger etter hvert som nye data kommer til.
  • Nevrale nettverk et sett av dataelementer/regneenheter som er koblet sammen etter samme modell som den menneskelige hjernen. Nevrale nettverk har enorm kapasitet for å analysere store datamengder og analysere dem. Brukes stort sett innen maskinlæring. – Dagens næringsliv

Med denne teknologien kan vi klare og skyve vekk alle daglidagse oppgaver og jobber som regnskapsføring, salg, og andre ting og kan frigjøre oss mennsker fra disse oppgavene så vi har mer tid til å gjøre kreativt arbeid.

Med Kunstig inteliggens oppnår man også mindre menneskelig feil. oppgaver som gjøres i hverdagslivet og på jobb er preget av menneskelige feil siden dette ligger i vår natur. Med kunstig inteligens kan vi minske denne raten eller eliminere den fullstendig. Dette forutsetter naturligvis at dette blir programert riktig.

Vi forhindrer også å sette oss selv i fare. Mange jobber idag krever en viss risiko , som f.eks mining, tømring, fabrikk ansatte osv. det er farer for å skade seg selv under konstruksjon av bygninger, og man kan puste inn gasser som er farlige for helsen. Ved å la kunstig intelligens overta disse jobbene kan man minske negative helseeffekter.

Selvom dette foreløpig høres veldig positivt ut, må man merke seg sagt at denne teknologien skal overta jobbene for mange. Dette vil si at mennesker blir arbeidsløse og det vil være nødvendig å finne dem en ny funskjon i samfunnet, skal det være etisk. i tillegg er Kunstig inteligens idag ikke istand til å ta valg som krever god dømmekraft, dersom en situasjon utenom det vanlige inntreffer må man vite hva som skal gjøres, og det er ikke noe klar fasit på det.

Kunstig inteligens har åpenbart en massivt potensiale, det er dog opp til oss hvordan vi skal bruke den for å forme fremtidens samfunn på riktig og produktiv måte. Det blir sannsyneligvis ikke populært om maskiner tar over makten på kloden. så med andre ord det kan bli fantastisk eller det kan bli forferdelig, vi får nesten bare holde oss oppdatert og vente å se.

Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

https://content.wisestep.com/advantages-disadvantages-artificial-intelligence/

Continue Reading

Selvkjørende biler

Selvkjørende biler også kjent som autonome eller førerløse biler er biler som klarer å føle seg frem i terrenget og bevege seg med veldig lite eller ingen menneskelig input. Dette er biler som spås å dominere trafikkbildet i nær fremtid. Selvom dette ikke er en realitet idag bruker bil produsentene mye ressurser for å utvikle ny teknologi og gjøre bildene bedre, tryggere og mer lønsomme på omdrådet. 

 

Så hva betyr alt dette?

 

Det kan skape uavhengighet for eldre sjåfører

Som de fleste vet bli mange eldre fratatt førerkorter på grunnlag av sykdom, dårligere helse og endring i sanser. Med et førerløst trafikk bildet kan vi skape en mer selvstendig hverdag for de som ikke har muligheten til å bevege seg i trafikken like enkelt som andre. Selvom kollektive tilbud er gode alternativ for de som ikke kan kjøre så kan enkelte eldre mennesker finne dette ubehagelig da det ofte er mangel på plass, og kanskje vanskelig å orientere seg om man sliter med sykdommer som demens og lignende.  Itillegg vil selvkjørende biler ha en positiv økonomisk effekt for de eldre. Ettersom kollektiv ofte kan være vanskelig for enkelte eldre tyr mange av de til dyrere transport tjenester som taxi. Med selvkjørende biler kan man letter skape en plattform for de eldre å bevege seg fra a til b på uten at det trenger å gå på like stor bekostning av pensjonen. Det kan dog stilles noen utfordringen med denne omgjøringen av trafikk bildet for de eldre ettersom det krever mye tillit fra en generasjon som er kjent for å være teknologiskye. 

 

Cyberteknologi blir svært viktig

Mange tenker nok at den fysiske sikkerheten til førere er det største hinderet i utviklingen av førerløse biler. det vil si den tilltiten man har til at programvaren gjør som den skal og ikke f.eks kjører over i feil kjørefelt eller ikke bremser når den skal. Det er dog veldig viktig å merke seg potensielle cyber trusler som må overkommes. Dersom noen skulle få til å hacke seg inn i sytemene til bilprodusentene og ta over, kan det føre til masseødeleggelser. Det er derfor er svært bekymringsverdig problem å overkomme ifølge Tesla direktør Elon Musk. https://electrek.co/2017/07/17/tesla-fleet-hack-elon-musk/

 

Man vil møte på etiske dillemaer

se for deg at du sitter i en bil med 3 personer og du er fører av bilen. Det kommer en plutselig en mann rett foran deg i kjørebanen. Du har to valg, enten kjøre på mannen og drepe han eller kjøre utfor veien som garanterer døden for deg og dine passasjerer. Hva gjør du? dette er ganske vanskelige valg å ta og når selvkjørendebiler tar over trafikkbildet må vi sørge for at de bilene tar de riktige valgene, men hvordan skal vi stille oss her? 

Selvkjørende biler vs Menneskelig sjåfører

Omlag 90 % gi eller ta av alle bil ulykker er foråsaket av menneskelig feil. enten det er mobil, radio, titting, prating eller annen uoppmerksomhet. Dette allerede er nok insentiv for å ta opp selvkjørende biler som realitet. Dersom selvkjørende biler kommer på markedet er noen av målene å senke ulykkesraten, og det kan se ut til å være oppnåelig. Vi som mennekser er lett distraherte og har som regel korte oppmerksomhetspenn og med tanke på hastighetene og distansene vi kjører ville det vært svært nyttig med en AI programvare som gir kjøringen 100% av sin oppmerksomhet hele veien hele tiden. Selvom man har en vei å gå på å bestemme seg hvordan man skal programmere bilene til å ta de riktige valgene i en hver situasjon og bli helt selvstendig så kan dette se lovende ut for trafikksikkerheten. 

 

Kilder:

http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2013/12/human-error-cause-vehicle-crashes

https://www.tu.no/artikler/rapport-om-fa-ar-er-privatbilen-bare-et-minne/382589

https://www.rand.org/blog/2018/02/ensuring-cybersecurity-is-vital-for-a-driverless-future.html

https://www.rand.org/blog/2018/09/how-avs-could-provide-independence-for-older-drivers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-driving_car

 

Kort forklarende snutt om selvkjørende biler.

Continue Reading

Fremtiden = Black Mirror?

Mange av oss har sett sci-fi filmer hvor det ofte finnes overflod av flyvende biler, fantastisk hi tek arkitektur, gadgets  og banebrytende AI tek vi bare kunne drømme om. Flere av oss, blant annet jeg har alltid vært ekstremt entusiastisk til denne epoken og kanskje vært noe bitter for at jeg ikke vil kunne oppleve nye teknologiske revolusjoner de neste århundrer. Men vil denne utviklingen bare være positiv? I tv-serien Black Mirror skildrer de forskjellige samfunn hvor teknologi har gjort det ubehagelig å leve. Dette er en science fiction/psykologisk thriller serie hvor målet er å skape en grøssende situasjon for tv seerne, men vi ser nå at mye av de faktiske fremskrittene gjort i teknologi begynner å komme farlig nært til de som vises i tv-serien.

Teknologiske fremskritt de siste 20 år har gjort det mulig å optimalisere industri ved hjelp av avansert robotikk. Der man før trengte 100 ansatte døgnet rundt trenger bedrifter nå kun en håndfull robotiserte maskiner for å utføre den samme jobben. Selvkjørende biler frigjør enda mer arbeidskaft. I kina har man satt som mål at 50 % av bilene skal være selvkjørende innen 2020. I en annen sfære har selskaper som Sony, Google og Samsung alle patentert linser som har innebygget kamera og tar opp alt du ser.

I Kina har de og allerede innstalert millionervis av cctv kameraer som ved hjelp av AI teknologi identifiserer mennesker. Denne type teknologi kan være veldig nyttig i å spore opp kriminelle mennesker og avverge visse farlige situasjoner, men det skaper også et samfunn hvor en konstant blir overvåket av staten. Det er nok ikke slik at alle kinesere er positive til denne utviklingen Det er veldig spennende hvordan denne fremtidsretta teknologiske utviklingen kan effektivisere et samfunn og en bedrift både økonomisk og tidsmessig, men det tyder på at det kan bære en viss negativ utvikling og. Vi er 7,7 milliarder mennesker på jorden, vi alle trenger noe å gjøre og vi alle må føle vi yter noe for sammfunnet. Mange av oss må sannsyneligvis bytte yrker når robotiseringen tar over store mengder av arbeidskraften i markedet, men det vil kanskje også bane vei for nye jobber. Uansett gjelder det å holde seg i samme fil som utviklingen så en ikke faller utenfor.

Kilder:

https://nordic.businessinsider.com/how-china-is-watching-its-citizens-in-a-modern-surveillance-state-2018-4?r=US&IR=T

https://www.cnet.com/news/sony-patents-contact-lens-that-records-what-you-see/

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror

Continue Reading